Positibo at negatibong dulot ng teknolohiya

May mga mabuting epekto ang pagsali sa mga social networking websites. Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ang mga mabubuting epekto at dulot ng mga social networking websites sa buhay ng tao. Ito ay madalas na nabibigyan ng mga negatibong kritisismo at hindi rin napapansin ng karamihan ang magagandang dulot ng mga ito.

Positibo at negatibong dulot ng teknolohiya

Iniidolo nito ang mga kaisipan at pagsusuri nina Karl Marx at Lenin na batay sa madugong paraan ng pag-agaw ng lapangyarihang estado.

Ang unang programa ng CPP ay ang pambansang demokratikong rebolusyon. Layunin nito ang pambansang pagpapalaya mula sa imperyalismo at piyudalismo.

Ang ikalawang yugto naman ay ang paglalatag ng sosyalistang lipunan sa Pilipinas. Tatlo ang sandata ng rebolusyon.

Ang Partido ang namumunong organo o utak ng rebolusyon. Ang NPA naman ang espada o kamay na bakal upang labanan at wasakin ang armadong lakas ng pamahalaan.

Nagsisilbing kalasag ang NDF upang organisahin ang pinakamalawak na alyansa ng mamamayan para sa rebolusyon. Malinaw ang aral sa mga karanasan ng nagdaang tatlong dekada. Masahol pa ito bilang solusyon sa sakit ng kahirapan at inhustisya na nais nitong lunasan.

Sa halip na sagana, lalong pagkagutom at pagka-atrasado ang dinanas ng mga bayang napailalim sa komunistang estado.

Globalisasyon - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Nariyan ang mapait na kaso ng mga bayan sa dating Unyong Sobyet at Silangang Europa. Dito, laganap ang katiwalian, pagsupil sa karapatang pantao, mga panlilinlang, abuso at nepotismo. Walang malusog na ekonomiya at pribadong negosyo ang umiral.

Kontrolado ng partido komunista ang ekonomiya, media, kultura at pulitika. Marahas na sinusupil ang mga kritiko at kalayaang sibil ng mamamayan. Dalawang simbolo ang sumasagisag sa mapanupil, malupit at marahas na paghahari ng komunismo: Ibinalik ang mas malayang lehislatura, eleksyon at mga demokratikong karapatan.

Dahil dito, sumigla ang ekonomiya at nabuhay ang mga pribadong negosyo sa rehiyon.

External links

Tanging ang Pilipinas at Nepal na lamang ang mga bayang may armadong komunistang rebelyon. Ang mga dating rebolusyonaryong kilusan ay namulat na sa mas mabisang paraan ng payapa at demokratikong paraan ng pagbabago.

Ganunpaman, iginigiit pa rin ng CPP ang armado at marahas na paraan. Dahilan sa mga pagbabago sa pananaw at taktika, nagkawatak-watak ngayon ang kilusang komunista. Ang pinakamalakas at pinakamabangis sa lahat ay ang pakyon ni Sison, Rosal, mag-asawang Tiamzon at Satur Ocampo.

Aktibo ito sa maraming hayag at legal na protesta at paglulunsad ng welga. Sa loob ng 34 na taon, lumakas ang NPA hanggang sa rurok nito sa 25, armadong gerilyaq na nakakalat sa buong kapuluan.

Humina ito ngayon sa 7, at nakakonsentra sa ilang probinsya. Nilulunsad ng CPP-NPA ang estratehiyang kubkubin ang kalunsuran mula sa kanayunan sa pamamagitan ng matagalang digmaang bayan.

Ang mga gerilya ng NPA ay humahabilo at namumugad sa mga taong baryo na nagsisilbing panangga nila sa mga salakay ng AFP. Dinadamay nila ang mga bata upang humawak ng armas, maging kuryer o maniktik. Upang makalikom ng pondo, nagsasagaw sila ng krimen tulad ng Wakaoji kidnapping, hold-up sa mga banko at money changer, carnapping, pamemeke ng dolyar, iligal na logging, pagtatanim at pagtutulak ng marijuana na mula sa Mt.

Province at iba pa. Inamin ito mismo ni Kintanar, ang dating hepe ng NPA na pinaslang din ng nasabing grupo nang kumalas na siya dito. Totoo din na sinusuportahan ang NPA ng mga dayuhan. Ang NDFayon sa plano ng CPP, ang magsisilbing binhi para sa pagtatayo ng pamahalaang koalisyon na hahalili sa demokratikong pamahalaan.

Positibo at negatibong dulot ng teknolohiya

May mga sangay ng CPP sa mga samahang ito na nagpapaandar ng buong organisasyon. Bukod pa, ang CPP lamang ang may sariling hukbo.

Ginagamit nila ang mga hayag at ligal na organisasyon at institusyon bilang daluyan ng propaganda na kontra sa gobyerno at umaayon sa armadong rebolusyon.

Sa pananaw at propaganda ng NDF, walang ginagawa at magagawang mabuti ang gobyerno.Lahat ng uri ng pag-unlad maging sa teknolohiya ay may kaakibat na positibo at negatibong dulot sa ating pamumuhay, maging sa larangan ng edukasyon. Sa larangan ng edukasyon, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay malaking tulong ang naibibigay hindi larangan ng edukasyon, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay malaking tulong ang naibibigay hindi.

Ito ang suliraning kinakaharap ng bansa na kung di masusulusyunan ng agham at teknolohiya ay mahuhuli tayo sa produksyon at tuluyang maiiwan kaya sa ginanap na workshop ukol sa sa interbensyon ng agham sa industriya ng cacao, tinuruan ang mga stakeholders ng mga dapat nilang gawin upang makasabay ang bansa sa demand ng pandaigdigang pamilihan.

Looking for Documents about Negatibong Epekto Ng Maagang Pag-Aasawa? NEGATIBONG EPEKTO NG PAGKAHAPO SA ESTUDYANTEMga Positibo at Negatibong Epekto Ng. Table Of Contents. Modyul 1: Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1: Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2: Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 1: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2: Sinaunang Pamumuhay Modyul 3: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon ( Siglo) Aralin 1: Panahon ng .

Marami ang naniniwala na ang teknolohiya ay may masamang epekto sa ating lipunan, pero marami rin ang pabor sa pag-unlad ng teknolohiya dahil ito ay nagbibigay ng magandang dulot sa pamumuhay ng . Marami ang naniniwala naang teknolohiya ay may epekto sa ating lipunan, pero marami rin ang pabor sa pag-unlad ng teknolohiya dahil ito ay nagbibigay ng magandang dulot sa pamumuhay ng mga Pilipino.

ang mga pananaw na ito ay tama.

"Contemporary Issues": Positibo at Negatibong Epekto ng Urbanisasyon